Zasób 2
NAUKA

Historia na temat nauki, nie fikcji.

Inwestuj w najnowocześniejsze technologie i osiągaj zyski. Dowiedz się, jak nauka zmieni światową gospodarkę w ciągu najbliższych kilku lat.

BIZNES

Bez ryzyka nie stworzysz niczego nowego

Technologia ulepsza świat nieustannie. Naszym celem jest usprawnienie tego nieodwracalnego procesu i zaznaczenie swojej roli w transformowaniu cywilizacji.

ICO zakończone sukcesem

Dziękujemy za zaufanie.

17 stycznia 2020 roku zakończyliśmy ICO TecraCoin. Inwestycje w Tecra są obecnie dostępne tylko dla inwestorów prywatnych i funduszy VC. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Co dalej ?

Obejrzyj naszą historię

Obraz jest wart tysiące słów. Obejrzyj wideo prezentujące ideę TecraCoin. Dowiedz się bezpośrednio od członków zespołu, jak zorganizowaliśmy projekt aby wyeliminować ryzyko i osiągnąć zamierzone cele.

Dla NaukowcówInwestycja w najlepsze pomysły


Problemy:

 • Ograniczony dostęp do kapitału na komercjalizację patentów.
 • Długi proces prawny od rozpoczęcia badań do komercjalizacji.
 • Brak standaryzacji technologii oraz spójnej polityki jakości.

Nasze rozwiązanie:

 • Dzięki stworzeniu transparentnego systemu przepływu kapitału opartego o blockchain Tecra i za pomocą waluty TecraCoin, udostępnimy naszym inwestorom najbardziej perspektywiczne projekty.
 • Tecra oferuje dostęp do najbardziej doświadczonych prawników oraz specjalistów, między innymi z Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej, którzy przeprowadzili inwestycje na setki milionów złotych, np. Zalando lub BMW. Dzięki ich doświadczeniu i zaufaniu jakim obdarzyli nas inwestorzy, przyspieszymy proces wdrażania projektów.
 • Stworzymy miejsce w Internecie (platforma www), gdzie naukowcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły. Po weryfikacji przez zespół naukowy Tecra oraz opierając się na głosowaniu społeczności, perspektywiczne projekty zostaną przekazane do komercjalizacji.

Dla Inwestorów

Problemy:

 • Ograniczone zaufanie do świata nauki i nowych technologii.
 • Długi proces legislacyjny od momentu badań do komercjalizacji.
 • Brak miejsca do bezpiecznego inwestowania w wysokie technologie.

Nasze rozwiązania:

 • Zespół Tecra to specjaliści w swojej branży. Poprzez bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzonych inwestycji oraz szerokie kontakty biznesowe, każdy projekt technologiczny Tecra otrzymuje gwarancję swojej przydatności i przyszłych zysków w biznesie.
 • TecraCoin stworzy przyjazne miejsce dla inwestorów z wykorzystaniem technologii Blockchain. Bez potrzeby długich i zawiłych konsultacji prawnych.
 • Blockchain to otwarty rejestr. Tecra zapewnia, że proces przepływu kapitału inwestycyjnego i proces wdrożenia będzie możliwy do sprawdzenia na każdym etapie np. poprzez panel klienta na stronie internetowej.

Dla Społeczności

Problemy:

 • Duża ilość kryptowalut, które nie dają realnych korzyści.
 • Mały wybór obiecujących projektów opartych o konsensus PoW.
 • Brak projektów opartych o blockchain i z dostępem do realnego biznesu.

Nasze rozwiązania:

 • Największą zaletą TecraCoin jest to, że będzie można kupić za nią udziały w spółkach produkujących realne produkty (grafen).
 • Blockchain to społeczność. Bliska nam jest idea Satoshiego Nakamoto na temat rozproszonego rejestru, dlatego PoW to nie tylko ukłon w stronę górników, ale także ukłon w stronę sprawiedliwego podziału.
 • TecraCoin to jedna z niewielu kryptowalut opartych o PoW, za którą stoi realny biznes (planowane wdrożenie fabryk grafenu, technologii grafenowej, a w przyszłości technologii medycznej).
Close
IDEA

Witamy w przestrzeni inwestycyjnej Tecra

Technologia ulepsza świat nieustannie. Naszym celem jest usprawnienie tego nieodwracalnego procesu i zaznaczenie swojej roli w transformowaniu cywilizacji. Jako zespół Tecra stworzyliśmy platformę internetową do pozyskiwania kapitału, wspomagającą komercjalizację wysokich technologii zabezpieczonych patentami. Poprzez wykorzystanie rozproszonego rejestru opartego o blockchain, gwarantujemy transparentność inwestycji opartych o kryptowalutę TecraCoin.

Nasza idea łączy trzy grupy interesantów:

Naukowcy

Naukowcy

Inwestowanie w najlepsze pomysły. Parafrazując A. Clarke, świat magii i technologii jest światem naukowców.

show problems & solutions
Inwestorzy

Inwestorzy

świat biznesu i kapitału to miejsce, w którym inwestorzy poszerzają swoją wiedzę na temat chronionej patentami technologii i komercjalizują jej wartość poprzez użyteczne i perspektywiczne firmy.

show problems & solutions
Społeczność

Społeczność

Społeczność górników. Dzięki ich pracy, ich mocy obliczeniowej i wielogodzinnym dyskusjom na temat Blockchain, możemy teraz rozwinąć wizję Satoshiego Nakamoto w modelu PoW.

show problems & solutions
NASZA WIZJA

Najpierw Grafen

Wszystko po kolei. Kilkumiesięczna analiza dokonana przez nasz zespół, określiła wybór grafenu jako pierwszej technologii do komercjalizacji. Postęp badań laboratoryjnych pozwala nam wierzyć, że grafen i jego zastosowania zdobędą najszersze rynki.

Tecra Sp. z o.o. we współpracy z INTiBS (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych) opatentowała metody produkcji szerokiej gamy materiałów grafenowych, takich jak płatki grafenu, tlenek grafenu i trójwymiarowe formy grafenu w postaci pianki grafenowej.

Przykłady dziedzin, w których grafen znajduje zastosowanie:Chemia

Właściwości materiałów grafenowych produkowanych przez INTiBS PAN, mają niesamowity wpływ na właściwości produktów chemicznych, takich jak:

 • Lakier (hydrofobowość grafenu ma genialny wpływ na antykorozyjne właściwości lakieru)
 • Smary (dodatek płatków grafenu daje duże korzyści pod względem współczynnika redukcji tarcia)
 • Opony (jednocześnie zmniejsza opór i zwiększa przyczepność opon)
 • Filtry (zastosowanie struktury pianek grafenowych jako membran filtracyjnych - ma doskonałe właściwości adsorpcyjne)
 • Kataliza (element grafenu z metalami i tlenkami metali można stosować do katalizy i fotokatalizy)
Medycyna

Ze względu na antybakteryjne właściwości tlenku grafenu, można go stosować w akcesoriach medycznych, takich jak bandaże, żele, maści itp. Pierwsze badania pokazują, że powlekanie stentów medycznych, prętów śródszpikowych i innych implantów grafenem, prowadzi do większego prawdopodobieństwa przyjęcia ich przez ciało ludzkie

Energia

Materiały grafenowe będą odgrywać znaczącą rolę w dziedzinie energetyki. Porowata postać grafenu wykazuje doskonałe właściwości do zastosowania, jako materiał aktywny w nowych energooszczędnych źródłach światła. W porównaniu z diodami LED i lampami fluorescencyjnymi, światło z grafenu ma wyższy wskaźnik oddawania barw (CRI) i spektrum podobne do światła słonecznego.

Grafen jest wydajnym katalizatorem w produkcji wodoru. Wykorzystanie nowych technologii umożliwi budowę tanich, przenośnych generatorów wodoru do silników wodorowych.

Inne zastosowania grafenu

KASK MOTOCYKLOWY

Grafen rozkłada siłę uderzenia lepiej, niż jakikolwiek inny materiał. Pozwala to na wyprodukowanie trwalszego kasku, zwiększając bezpieczeństwo.

KASK MOTOCYKLOWY

Inne zastosowania grafenu

WŁÓKNO POLIAMIDOWE Z GRAFENEM

Włókno grafenowo-poliamidowe może przyczynić się do powstania innowacyjnych produtków i oprócz zwiększenia wytrzymałości, może ulepszyć tradycyjny produkt wytwarzany w tradycyjnym przemyśle włókien poliamidowych.

WŁÓKNO POLIAMIDOWE Z GRAFENEM

Inne zastosowania grafenu

GRAFENOWA MEMBRANA ULTRAFILTRACJI WODY

Membrana ultrafiltracyjna (oczyszczanie ścieków, wodociąg miejski, odsalanie wody morskiej).

GRAFENOWA MEMBRANA ULTRAFILTRACJI WODY

Lista naszych patentów

Kliknij i odkryj listę najistotniejszych patentów, jakie posiadamy w naszej przestrzeni. Kolejne zgłoszenia w planach.

Nasze patenty
NASZE PRODUKTY

Nowe źródło białego światła

Laserowo indukowana emisja białego światła na piance grafenowej

Dyrektywy Unii Europejskiej wycofały się z rynku oświetlenia lamp żarowych, charakteryzujących się widoczną przewagą emisji szerokopasmowych dla ludzkiego oka. Biały kolor w obecnie używanych energooszczędnych źródłach LED i lampach fluorescencyjnych powstaje przez mieszanie kolorów, co odzwierciedla niski wskaźnik oddawania barw.

Nasze rozwiązanie łączy zalety źródeł światła białego (jako energooszczędnego źródła światła białego) z widmem zbliżonym do światła słonecznego. Zespół ekspertów pracuje nad ulepszeniem aktywnego materiału i wyprodukowaniem MVP dla urządzenia.

Zalety

Zalety

Uzyskane wyniki wykazały, że szerokopasmowe białe światło, generowane za pomocą lasera podczerwieni, którego widmo jest podobne do światła słonecznego, oraz wysoka efektywność energetyczna procesu, wskazują na duży potencjał wdrożeniowy. Dotychczasowe rozwiązania staną się podstawą do budowy innowacyjnych, energooszczędnych źródeł światła, zbudowanych w ramach realizowanego projektu. Innowacyjne rozwiązanie powstałe w wyniku projektu, będzie bezpośrednim konkurentem technologii oświetleniowych opartych na diodach LED. Opracowanie technologii zaprezentowanej w projekcie, pozwoli stworzyć źródło światła, które przy temperaturze barwowej i stopniu oddawania barw będzie bardzo podobne do światła słonecznego..

Efektem powyższych prac będzie rozwiązanie o dużym potencjale urynkowienia.

Trudno dostępne miejsca lub słabe nasłonecznienie.

Lepsza fotosynteza

Emisja szerokopasmowego grafenu podobnego do światła słonecznego powoduje, że to energooszczędne źródło światła może być wykorzystywane do wydajnej fotosyntezy na obszarze z krótkim dniem, takim jak koło podbiegunowe.

Trudno dostępne miejsca lub słabe nasłonecznienie.

Bezprzewodowo

Wzbudzenie grafenu przez niewidzialną wiązkę lasera, daje możliwość oświetlenia obszaru światłowodem lub miejsca gdzie nie ma mozliwości podłączenia pod prąd.

Trudno dostępne miejsca lub słabe nasłonecznienie.

Bez iskry

Połączenie światłowodowe między źródłem wzbudzenia, a żarówką z pianką grafenową, powoduje, że to źródło światła jest bezpieczne w niebezpiecznych warunkach, np. gdy występuje wysokie stężenie wodoru lub metanu w powietrzu, takie jak kopalnia węgla, obora itp.

NASZE PRODUKTY

Światło grafenowe o wysokiej mocy

Jak pokazują pierwsze badania naukowe, pianka grafenowa uzyskana przez zespół Tecra Science wykazuje ogromny potencjał w zastosowaniu w urządzeniach oświetleniowych o dużej mocy, wzbudzanych przez techniki mikrofalowe. Urządzenia te charakteryzują się wydajnością emisji, która umożliwia ich stosowanie w oświetleniu ulicznym lub oświetlaniu dużych powierzchni, takich jak hale sportowe.

Tecra Sp. z o.o. poszukuje inwestora, gotowego do współpracy i do rozwijania wynalazku, który obecnie znajduje się na trzecim poziomie gotowości technologicznej.

Zalety

Zalety

W technologii opracowanej przez nasz zespół naukowy, zastosowane materiały grafenowe wykazują stabilność promieniowania w czasie. W wyniku emisji promieniowania nie występują powolne reakcje chemiczne, które mogą prowadzić do degradacji materiału, więc żywotność produktu będzie znacznie dłuższa. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowań specjalnych.

Dłuższe życie żródła światła

Dłuższe życie żródła światła

Zjawiska podczas których nie wytwarza się temperatura i są oparte na procesach jonizacji, powodują doskonałą stabilność aktywnego elementu źródła światła.

Dłuższe życie żródła światła

Wysoka jasność

System wzbudzania mikrofal o dużej mocy, podobny do lampy siarkowej, pozwala osiągnąć strumień świetlny większy niż 100 000 lm do oświetlania dużych powierzchni, takich jak oświetlenie hali sportowej, stadionu itp

Dłuższe życie żródła światła

Efektywność energetyczna

Pierwsze badania pokazują, że efektywność energetyczna źródła światła grafenowego o wysokiej mocy jest wyższa niż 100 lm /W

KUP TECRACOIN

Przyłącz się do rewolucji technologicznej. Zdobądź TecraCoiny!

Oferujemy udział w funduszu inwestycyjnym Tecra, który poprzez wydanie i zakup TecraCoinów (kryptowaluty) zbudowanych na algorytmie hash lyra2z i opartych na Zcoin i Bitcoin, umożliwia inwestowanie w rozwój zaawansowanych opatentowanych technologii, a następnie ich komercjalizację. Możesz je kupić za pomocą naszego systemu ICO, który jest podzielony na kilka etapów:

Sprzedaż prywatna

Sprzedaż prywatna

Dla pierwszych inwestorów TecraCoin, przygotowaliśmy specjalne, dedykowane warunki sprzedaży . Oferta obejmuje mniej niż 2 miliony TCR. Ci, którzy podejmują z nami największe ryzyko, zyskują najwięcej poprzez zakup TCR po najniższej cenie. Tym samym, otrzymują możliwość uruchomienia pierwszych masternode'ów, które pozwalają na zwiększenie zysku.

Masternode

Masternode

Zwiększ swoje zyski poprzez uruchomienie masternode'a. Kupując minimum 10 000 TCR i uruchamiając node'a w sieci TECRA, pomagasz nam budować infrastrukturę, która chroni naszą sieć blockchain. W ten sposób zyskujesz lepszą cenę i możliwość pomnożenia kwoty TecraCoin.

Sprzedaż publiczna

Sprzedaż publiczna

Sprzedaż publiczna już dostępna. Dołącz do grona właścicieli TecraCoin pomagając w komercjalizacji opatentowanych wynalazków hi-tech. Kupując dzisiaj, otrzymujesz atrakcyjną cenę. Sprzedaż została podzielona na etapy - z każdym miesiącem cena wzrośnie o 0,25 USD.

Roadmapa

Cel bez planu, jest tylko życzeniem.

Zapoznaj się z najwazniejszymi etapami zaplanowanymi w naszym projekcie.

CZERWIEC 2018

Początek

Opracowanie koncepcji TecraCoin blockchain

LIPIEC 2018

List intencyjny z INTBiS

Podpisanie listu intencyjnego z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

SIERPIEŃ 2018

Testnet

Pierwszy testnet sieci TecraCoin

WRZESIEŃ 2018

Powołanie spółki Tecra

Podpisanie aktu notarialnego i utworzenie Tecra Sp. z o.o.

WRZESIEŃ 2018

Testnet

Drugi testnet sieci TecraCoin

PAŹDZIERNIK 2018

Mainnet

Uruchomienie mainnet TecraCoin

PAŹDZIERNIK 2018

Prywatna sprzedaż

Rozpoczęcie prywatnej sprzedaży TCR

Q1 2020

Publiczna sprzedaż

Rozpoczęcie publicznej sprzedaży TCR

MAJ 2019

Nowa bramka płatnicza

Dodanie innych bramek płatności

MAJ / CZERWIEC 2019

Zmiana algorytmu haszującego

Zmiana algorytmu haszującego, przejście na MTP

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2019

Nowy portfel

Nowy krypto-portfel i aplikacje mobilne

Q1 2020

Inwestowanie

Przygotowanie laboratorium grafenu i budowa żarówki grafenowej

Q1 2020

Wprowadzenie Komodo dPoW

Zwiększenie bezpieczeństwa algorytmu PoW

Q3 2020

MN program

Przygotowanie programu MN z funkcją "one-click"

Q1 2020

Krypto-depozyt

Nowy system krypto-depozytów

Q4 2020

Giełda

Wejście na giełdę krytpowalut

Q2 2020

Zmiana nagradzania

Zmiana systemu nagradzania + ulepszenie PoW

Q4 2020

System do głosowania

System do głosowania przez społeczność, który pomoże wybrać przyszłe projekty naukowe

Q4 2020

Platforma blockchainowa TecraCoin

DEX + smartkontrakty

Q4 2022

Platforma inwestycyjna

Uruchomienie platformy inwestycyjnej

Close
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now