Zasób 2

Fundusze Europejskie - Inteligenty Rozwój


PROJEKT NR 1 - Szybka ścieżka (1.1.1 POIR):

Tecra Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 10 338 814,71 PLN na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0552/19 pn. „Badania nad technologią blockchain w kontekście wdrożenia zdecentralizowanej platformy wymiany aktywów cyfrowych, szczególnie stokenizowanych patentów i innych praw własności intelektualnej”.

Celem projektu jest zbadanie możliwości stworzenia zdecentralizowanej platformy wymiany aktywów cyfrowych wraz z dodatkowymi modułami oczekiwanymi przez użytkowników końcowych.

Efektem projektu będzie zdecentralizowana platforma wymiany aktywów cyfrowych w ogóle, zaś w szczególności – patentów i innych praw własności intelektualnej (IPR) w stokenizowanej ich wersji.

Całkowita wartość projektu: 16 088 419,12 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.


PROJEKT NR 2 (Design, działanie 2.3.5):

Tecra Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 487 400,00 PLN na  realizację projektu nr POIR.02.03.05-08-0003/19, pn. „Podjęcie współpracy z projektantami przez przedsiębiorstwo Tecra sp. z o.o. prowadzącej do stworzenia linii wzorniczej energooszczędnych żarówek zbudowanych z grafenu”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w oparciu o wysokiej klasy wzornictwo. 

Efektem realizacji projektu będzie produkt wzorniczy - energooszczędna żarówka grafenowa o wysokiej żywotności, o nowatorskim designie oraz szerokim zastosowaniu komercyjnym. 

Całkowita wartość projektu: 792 120,00 PLN.

Close
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now